İslam dini sevgi ve şefkati temel alan, barışa çağıran, Allah'a karşı mutlak samimiyet ve dürüstlük içinde yaşanmayı teşvik eden bir dindir. Dolayısıyla İslam dinini yaşayacak bir kimsenin severek ve isteyerek Müslüman olması, Allah'ın emir ve tavsiyelerini canı gönülden, kendi vicdani kanaati ile yerine getirmesi çok önemlidir.

Müslümanlar Allah'ın "ma'rufu emret, münkerden sakındır" (Lokman Suresi, 17) emri gereği, iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar ve insanları güzel sözle Allah'ın yoluna davet ederler. Ancak müminler hidayeti verenin Allah olduğunu bilirler (Kasas Suresi, 56) ve insanlara doğruyu anlattıktan sonra kişileri seçimlerinde özgür bırakırlar. Bunun aksini düşünmek de mümkün değildir. Çünkü bir kimseyi zorla, tehditle, baskı ile Müslüman yapmaya çalışmak, öncelikle İslam dininin özüne aykırıdır... devamı

DİNDE ZORLAMA YOKTUR.
Laikliğe önem vermek gerekir.

SN. ADNAN OKTAR'IN RÖPORTAJLARINDAN SEÇME BÖLÜMLER >>

 

Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)

İslam dini, güzellik ve sevgi dinidir. İslam dinini yaşayan insanlar, bu güzel dinin özünü ve derinliğini gördükleri için, Allah'a derin imanlarından dolayı bir heyecan ve şevk içinde olurlar. Bu, bir gönül kabulüdür. İslam'a olan bağlılığın kaynağı Allah'a olan aşktır. Bir Müslüman, Allah'a olan aşkı sebebiyle namaz kılar, Allah'a olan aşkından dolayı ibadetlerini yerine getirir ve Kuran'a göre yaşar. Allah, Kuran'da Müslümanların bu özelliğini "gönülden Allah'a yönelenler", "gönülden katıksız bağlılar" ifadeleriyle haber vermiştir..." devamı

İnsana, Allah'ın katından bir hidayet olarak indirdiği İslam dini anlatıldığında kendi isteğiyle iman eder, hiçbir baskı ya da zorlama altında kalmadan karar verir. İnsan doğruyu ya da yanlışı seçmekte özgürdür. Eğer yanlış seçimi yaparsa ahirette bunun karşılığını alacaktır.

İslam inanç konusunda insanlara kesin ve açık bir dille, tam hürriyet tanır. İslam'ın vahyedildiği dönemden günümüze kadar geçerli olan bu anlayış, İslam ahlakının da temelini oluşturur... devamı

 

Günümüzdeki terör sorununa paralel olarak gündeme gelen önemli bir konu, Batı ve İslam dünyası arasındaki ilişkidir. Bilindiği gibi 90'lı yıllardan itibaren bazı yorumcular dünyanın bir Batı-İslam çatışmasına gebe olduğunu ileri sürmüşlerdir. Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması tezinin ana teması da budur. Oysaki bu tez, her iki medeniyet içindeki bazı radikal va cahil unsurların etkisinin abartılmasından kaynaklanan hayali bir senaryoya dayanmaktadır.

Gerçekte İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti arasında bir çatışma olamaz, çünkü Batı medeniyetinin temellerini oluşturan Yahudi-Hıristiyan inancı, İslam'la çatışma değil uyum ve ittifak içindedir.

Kuran'da Yahudiler ve Hıristiyanlar "ehl-i kitap" olarak isimlendirilirler. Bunun nedeni, her iki dinin mensuplarının da, Allah'ın vahyettiği İlahi kitaplara tabi olmalarıdır. İslam'ın, ehl-i kitaba karşı bakışı ise son derece adil ve merhametlidir.

İslam'ın ehl-i kitaba karşı adil tutumu, henüz İslam'ın doğduğu yıllarda şekillenmiştir. Bilindiği gibi o dönemde Müslümanlar, Mekke'deki putperestlerin baskı ve işkenceleri altında inançlarını korumaya çalışan bir azınlık durumundaydılar. Bu baskıların şiddeti nedeniyle bazı Müslümanlar Mekke'yi terk etmeye ve adaletli bir yönetime sığınmaya karar verdiler. Peygamberimiz Hz. Muhammed, onlara Etiyopya'daki Hıristiyan Kral Necaşi'ye sığınmalarını söyledi. Bu öğüde uyan Müslümanlar Etiyopya'ya gittiklerinde, kendilerini sevgi ve saygıyla karşılayan son derece adaletli bir yönetim buldular. Kral Necaşi, kendilerine Müslümanların teslim edilmesini isteyen putperest elçilerin isteklerini geri çevirdi ve Müslümanların, ülkesinde özgürce yaşayabileceklerini açıkladı. devamı

DİNDE ZORLAMA OLMAMASI VE DİN AHLAKINA HİKMETLE, GÜZEL ÖĞÜTLE DAVET ETMEK

İSLAM AHLAKI YERYÜZÜNE SEVGİYLE HAKİM OLACAKTIR

İSLAM'DA TERÖRE YER YOKTUR - I 

BELGESELLER

WEB SİTELERİ

 
KOLAYLIK DİNİ İSLAM
RAHMAN RAHİM OLAN ALLAH
ALLAH SEVGİSİ
KURAN'DA MERHAMET
GÜZEL SÖZÜN ÖNEMİ
HEPİMİZ KARDEŞİZ
İSLAM TERÖRÜ LANETLER
TÜRK MUSEVİ CEMAATİNE ÇAĞRI


Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran